Mateřská  škola  Zlín,

                Potoky 4224

      příspěvková  organizace,

                Potoky 4224

                 760 01 Zlín