Mateřská  škola  Zlín,

            Santražiny 4224

        příspěvková  organizace,

            Santražiny 4224

              760 01 Zlín